Hotline

0972.950.650 - 0969.768.754

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa vân tay Milre MI-500F


Khóa cửa vân tay Milre MI-500F là khóa cửa không tay cầm, được sản xuất tại Hàn Quốc mang thương hiệu nổi tiếng  Milre. Sản phẩm có 3 tính năng mở khóa siêu tiện lợi: vân tay, mã số, thẻ từ, có thể mở rộng thêm điều khiển từ xa, giúp đảm bảo an ninh căn hộ.

Anycomtech xin gửi tới  các bạn bản hướng dẫn cài đặt, sử dụng chi tiết về sản phẩm. Hy vọng bài viết mang đến nhiều thông tin bổ ích cho các hộ gia đình trong quá trình sử dụng khóa sau này.

Khóa cửa vân tay Milre MI-500F có thiết kế nhỏ gọn, độ bảo mật cao

Các bước cài đặt và sử dụng khóa cửa vân tay Milre MI-500F

Chế độ ‘NORMAL MODE

(Chức năng thông thường – Khi thay đổi cài đặt cho khóa không cần yêu cầu mã số quản lý;
nên dùng chế độ này khi lắp đặt tại nhà riêng, căn hộ cá nhân…)

Chuyển từ chế độ MASTER sang NORMAL

– Nhấn nút [N] trong hộp pin 3s → nhập mã số chủ đang dùng → nhấn nút [#]
– Nhập mã số cần dùng → nhấn [#] → nhập mã số cần dùng lần nữa → nhấn [#] để kết thúc.

Đăng ký mã số mở cửa

– Nhấn nút [N] bên trong hộp pin → chọn phím [1]→ chọn phím [4]
– Nhập mã số muốn dùng → sau đó nhấn [*] hai lần để kết thúc.

Đăng ký thẻ từ

– Nhấn nút [N] bên trong hộp pin → chọn phím [1]→ chọn phím [5]
– Quét lần lượt tưng thẻ cần đăng kỹ lên đầu đọc thẻ → nhấn phím [*] để kết thúc.
Lưu tối đa được 50 thẻ từ. đăng ký thẻ mới sẽ xóa tất cả thẻ trong lần đăng kỹ trước đó.

Đăng ký vân tay

– Nhấn nút [N] bên trong hộp pin → chọn phím [1]→ chọn phím [6]
– Đặt dấu vân tay lên đầu đọc vân tay 3 lần cho 1 ngón → nhấn phím [*] để kết thúc.
Lưu tối đa được 50 vân tay.

Xóa tất cả thẻ từ

– Nhấn nút [N] bên trong hộp pin → nhấn phím [2] sau đó nhấn phím [5] để xóa tất cả thẻ.
– Sau khi thực hiện thao tác, tất cả thẻ sẽ bị xóa, phải đăng kỹ thẻ lại để tiếp tục sử dụng.

Xóa tất cả vân tay

– Nhấn nút [N] bên trong hộp pin → nhấn phím [2] sau đó nhấn phím [6] để xóa tất cả vân tay
– Sau khi thực hiện thao tác, tất cả vân tay sẽ bị xóa, phải đăng ký vân tay lại để tiếp tục sử dụng.

Mở cửa từ bên ngoài

– Chạm tay màn hình → nhập mã số → sau đó nhấn [*] để mở khóa
– Quét thẻ đã đăng ký lên đầu đọc thẻ để mở của
– đặt vân tay đã đăng ký lên đầu đọc vân tay.

Khóa cửa từ bên ngoài

– Ở chế độ tự động khóa, sau khi đóng cửa lại 3s cửa sẽ tự khóa lại
– ở chế độ khóa bằng tay: sau khi đóng cửa, chạm tay màn hình nhấn phím 0 cửa sẽ khóa lại

Mở cửa từ bên trong

– Nhấn nút đóng / mở hoạc dùng nút vặn để khóa hoặc mở khóa.

Khóa cửa từ bên trong

– Ở chế độ tự động khóa, sau khi đóng cửa lại 3s cửa sẽ tự khóa lại
– ở chế độ khóa bằng tay: sau khi đóng cửa, vặn núm vặn hoặc nhấn nút Open/Close để khóa cửa

Đăng ký mật khẩu một lần

– Chạm tay màn hình → nhấn phím [#] → nhập mật khẩu đang dùng → nhấn phím [#] lần nữa
– Chọn phím [2] → sau đó nhập mã số một lần cần đăng ký → sau đó nhấn phím [#]
– Nhập lại mã số một lần → sau đó nhấn phím [#] để kết thúc

Đăng ký điều khiển từ xa

– Nhấn nút đăng ký điều khiển 3s → chọn phím [1] → nhập mã số hoặc quẹt thẻ → nhấn phím [#]
– Nhấn nút khóa hoặc nút mở khóa trên điều khiển → sau đó nhấn [*] để kết thúc

Xóa điều khiển từ xa

– Nhấn nút đăng ký điều khiển 3s → chọn phím [2] → nhập mã số hoặc quẹt thẻ → nhấn phím [#] để kết thúc

Điều chỉnh âm lượng khóa

– Chạm tay màn hình → nhấn phím [#] → nhập mật khẩu đang dùng → nhấn phím [#] → chọn phím [3]
– Chọn [7] để đặt âm lượng nhỏ ; chọn [9] để đặt âm lượng lớn

Điều chỉnh âm lượng giọng nói

– Chạm tay màn hình → nhấn phím [#] → nhập mật khẩu đang dùng → nhấn phím [#] → chọn phím [1]
– Chọn [1] để đặt âm lượng nhỏ; chọn [2] âm lượng vừa ; chọn [3] âm lượng lớn

Kiểm tra pin

– Chạm tay màn hình → nhấn phím [#] → nhập mật khẩu đang dùng → nhấn phím [#] → chọn phím [5]

Cài đặt khóa tự động / khóa thủ công

– Mở nắp pin → gạt nút gạt qua vị trí [A] để khóa tự động; [M] để khóa bằng tay

 Milre MI-500F có 3 tính năng mở khóa siêu tiện lợi

Chế độ MASTER MODE

(Lưu ý: Cần cẩn trọng khi cài chức năng này, bạn sẽ không thể thay đổi cài đặt khóa khi mất master password)

Chuyển từ chế độ NORMAL sang chế đọ MASTER

– Nhấn nút [S] trong hộp pin 3s → nhập mật khẩu → [#] → nhập mật khẩu chủ → [#] → nhập lại mật khẩu chủ → [#]
Chú ý: sau khi cài đặt chế độ mật mã chủ, mọi cài đặt mã, thẻ ở chế độ bình thường đều bị xóa. Phải cài lại.

Thay đổi mã chủ

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [8] → sau đó chọn phím [4] → nhập mã chủ hoặc quét thẻ chủ
– Nhấn phím [#] → nhập mã chủ mới → nhấn phím [#] → nhập mã chủ mới lần nữa → nhấn [#] để kết thúc

Đăng ký thẻ chủ

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [8] → sau đó chọn phím [5] → nhập mã chủ hoặc quét thẻ chủ
– Nhấn phím [#] sau đó quét thẻ chủ cần đăng ký lên đầu đọc thẻ → nhấn [*] để kết thúc.

Xóa tất cả thẻ chủ

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [8] → sau đó chọn phím [6] → nhập mã chủ hoặc quét thẻ chủ
– Nhấn phím [#] sau đó nhấn phím [5] để xóa tất cả thẻ chủ đã đăng ký.

Đăng ký mã số người dùng

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [1] → chọn phím [4]
– Nhập mã chủ đang dùng hoặc quét thẻ chủ → nhấn phím [#]
– Nhập mã số người dùng → sau đó nhấn [*] hai lần để kết thúc

Đăng ký thẻ người dùng

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [1] → sau đó chọn phím [5]
– Nhập mã chủ hoặc quét thẻ chủ → nhấn phím [#]
– Nhập id cho thẻ → sau đó nhấn [#] → quét thẻ qua mặt nhận thẻ → nhấn [*] để kết thúc.
Lưu ý: Id thẻ từ 01 đến 50

Đăng ký vân tay người dùng

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [1] → sau đó chọn phím [6]
– Nhập mã chủ hoặc quét thẻ chủ → nhấn phím [#]
– Nhập id cho vân tay → sau đó nhấn [#] → đặt vân tay lên đầu đọc vân tay 3 lần cho 1 ngón → nhấn [*] để kết thúc.
Lưu ý: Id thẻ từ 01 đến 50

Xóa tất cả vân tay người dùng

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [2] sau đó chọn phím [6]
– Nhập mã chủ hoặc quét thẻ chủ → nhấn [#] để kết thúc.
Lưu ý: sau khi thức hiện thao tác, tất cả thẻ người dùng sẽ bị xóa, phải thực hiện đăng ký lại thẻ người dùng.

Xóa từng vân tay người dùng

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [3] → chọn phím [6]
– Nhập mã chủ hoặc thẻ chủ → nhấn phím [#] → nhập id vân tay người dùng muốn xóa → nhấn [*] để kết thúc.

Xóa tất cả thẻ người dùng

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [2] sau đó chọn phím [5]
– Nhập mã chủ hoặc quét thẻ chủ → nhấn [#] để kết thúc.
Lưu ý: sau khi thức hiện thao tác, tất cả thẻ người dùng sẽ bị xóa, phải thực hiện đăng ký lại thẻ người dùng.

Xóa từng thẻ người dùng theo ID

– Nhấn nút [S] bên trong hộp pin → chọn phím [3] → chọn phím [5]
– Nhập mã chủ hoặc thẻ chủ → nhấn phím [#] → nhập id thẻ người dùng muốn xóa → nhấn [*] để kết thúc.

Chức năng an ninh

Báo động phá khóa – đột nhập

– Báo động trong vòng 30 phút hoặc tới khi có người mở cửa bằng mật mã/ thẻ, hoặc từ bên trong
– Khi cửa đang đóng, có ai đó cố tình mở cửa mà không sử dụng mật mã hoặc thẻ
– Nếu ai đó cố tình lấy thân ngoài khóa hoặc sử dụng các vật để tách rời khởi thân sau.

Báo cháy

– Nếu nhiệt độ trong phòng tăng cao, khóa sẽ phát báo động và ở chế độ dễ mở nhất để thoát ra ngoài.

Chế độ khóa 3 phút

– Chế độ khóa 3 phút xảy ra khi ai đó cố tình mở cửa sai số 5 lần. Trong thời gian này, khóa sẽ báo động hoặc ngừng hoạt động, chỉ có thể mở cửa từ bên trong bằng nút Open/Close

Số ảo

– Chạm tay vào màn hình → Nhập dãy số bất kỳ trước hoặc sau mật mã đã đăng ký.
– Chạm tay vào màn hình 1 lần nữa hoặc bấm [*]

Thay pin

– Khi thấy đèn báo pin yếu, nên thay pin ngay. Tuổi thọ của pin vào khoảng 12 tháng (trung bình 10 lần đóng và mở 1 ngày), phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
– Thay toàn bộ pin cũ bằng pin mới.
– Pin sử dụng là pin kiềm AA – Alkaline để tránh chảy nước làm hư hỏng thiết bị

Sử dụng pin khẩn cấp

– Trường hợp không kịp thay pin, pin hết, khóa sẽ không hoạt động
– Mua pin 9V ở các cửa hàng văn phòng phẩm, thiết bị số.
– Chạm 2 cực của pin vào 2 cực cổng pin ở khóa, khóa sẽ được cấp điện.
– Nhập mật mã hoặc dùng thẻ để mở cửa.
– Thay pin mới ngay khi vào được nhà.