Hotline

0972.950.650 - 0969.768.754

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas 6001 – 6002


Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas 6001 – 6002

Khóa cửa điện tử Kaadas 6001 – 6002 được thiết kế dạng tân cổ điển tôn lên vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn bên cạnh các tính năng hiện đại. Kaadas 6001, 6002 sở hữu 4 tính năng mở khóa cơ bản: vân tay công nghệ FPC Thụy Điển, mã số, thẻ từ, chìa cơ, có thể lựa chọn thêm tính năng mở rộng là kết nối Bluetooth. Sản phẩm dành riêng cho những ngôi nhà theo phong cách cổ điển sang trọng.

Khóa cửa điện tử Kaadas 6002

Các bước cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas 6001 – 6002

A. Cài đặt

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)

1. Cài đặt mã số mở cửa (6~12 chữ số)

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 11, Nhập số ID (00~04), Ấn phím #, Nhập mã số mới, Ấn phím #, Nhập lại mã số mới, Ấn phím #, Ấn ** kết thúc.

2. Cài đặt mã số khách dùng 1 lần (6~12 chữ số)

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 11, Nhập số ID (05~08), Ấn phím #, Nhập mã số mới, Ấn phím #, Nhập lại mã số mới, Ấn phím #, Ấn ** kết thúc.

3. Cài đặt vân tay

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 12, Nhập số ID (00~94), Ấn phím #, Đặt vân tay cần cài 4 lần, Ấn ** kết thúc.

4. Cài đặt thẻ từ

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 13, Nhập số ID (00~99), Ấn phím #, Đặt thẻ cần cài vào điểm đọc, Ấn ** kết thúc.

5. Thay đổi mã số chủ (6~12 chữ số)

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 19, Nhập mã số chủ mới, Ấn phím #, Nhập lại mã số chủ mới, Ấn phím #, Ấn ** kết thúc.

Lưu ý: ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,…

Khóa cửa điện tử Kaadas 6001

II. Xóa tính năng

1. Xóa mã số mở cửa

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 141, Nhập số ID (00~04) cần xóa, Ấn phím #, Ấn **.

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 142, Ấn ** kết thúc: Xóa tất cả mã số.

2. Xóa vân tay

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 151, Nhập số ID (00~94) cần xóa, Ấn phím #, Ấn **.

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 152, Ấn **: Xóa tất cả vân tay

3. Xóa thẻ từ

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 161, Nhập số ID (00~99) cần xóa, Ấn phím #, Ấn **.

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 162, Ấn **: Xóa tất cả thẻ từ.

III. Chuyển chế độ

1. Chế độ thường (mở cửa bằng mã số/vân tay/thẻ từ):

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 171, Ấn ** kết thúc.

2. Chế độ nâng cao (mở cửa bằng đồng thời mã số và vân tay/mã số và thẻ/vân tay và thẻ):

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 172, Ấn ** kết thúc.

IV. Tính năng khác

1. Cài đặt thời gian

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 21, cài thời gian, Ấn phím #, Ấn ** kết thúc.

2. Cài đặt ngày

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 22, cài ngày, Ấn phím #, Ấn ** kết thúc.

3. Xem truy cập theo thời gian

Ấn **, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 32, ấn lên xuống để xem.

B. Sử dụng

1. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

2. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: Mở nắp vân tay, đặt vân tay lên điểm quét.

3. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc.

4. Mở cửa từ bên trong: Mở chốt khóa bằng cách kéo tay cầm vào trong.

5. Khóa trái bên trong: Gạt nút bên dưới chữ CLOSE sang màu đỏ.

6. Cài khóa tự động: Phím A/M bên trong hộp pin: A-tự động, M-thủ công.