Hotline

0972.950.650 - 0969.768.754

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Samsung SHP-DH537


Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Samsung SHP-DH537

Khóa cửa điện tử Samsung SHP-DH537 là sản phẩm mới nhất của Samsung SDS. Sản phẩm được giới thiệu bên cạnh khóa Samsung SHP-DH538. Model có thiết kế hoàn toàn mới và công nghệ hiện đại hơn các phiên bản tiền nhiệm. Samsung SHP-DH537 được nâng cấp về công nghệ mã số và thẻ từ, mang lại độ bảo mật cao.

Các bước cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Samsung SHP-DH537

Trước tiên mở nắp đậy pin (phần khóa cửa bên trong) để tiến hành các bước cài đặt.

Quý khách sẽ thấy có 3 nút chính:

Sau nắp hộp pin

  • REG: Nút cài đặt cho khóa cửa điện tử
  • 0-1-2: Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa)
  • A/M: A-Chế độ tự động khóa, M-Chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động của người dùng.
  • Khi cài đặt mã số, thẻ thì phải để khóa ở chế độ mở.
  • Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin và 30 thẻ thành viên.

1.Thay đổi mật mã Master

B1: Nhấn nút REG

B2:  Nhập mã Master đang dùng ( Mã mặc định là 1234 ), nhấn *

B3: Ấn 0 sau đó ấn phím *

B4: Nhập mã số mới, nhấn *

2. Cài đặt mã số thành viên

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ nhập mã số thành viên ⇒ *

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc

Lưu ý: Mã số thành viên kéo dài từ 4~12 số. Đăng ký tối đa 30 mã số.

3. Xóa mã số thành viên

– Xóa từng mã số

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Nhập mã số muốn xóa.

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

– Xóa tất cả mã số thành viên

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ mã số thành viên đã đăng ký trước đó bị xóa hết, chỉ còn mật khẩu Master được giữ lại.

4. Đăng ký thẻ từ

B1: Nhấn REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng, nhấn *

B3: Ấn 2 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ *

B4: Đặt thẻ cần đăng ký lên để xác nhận đăng ký thẻ.

B5: Tiếp tục đặt các thẻ khác vào để đăng ký liên tục ( TH đăng ký nhiều thẻ từ cùng lúc ).

B6: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

5. Xóa thẻ đã đăng ký

– Xóa từng thẻ :

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 2 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Đặt thẻ từ muốn xóa lên vị trí nhận thẻ trên khóa.

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

– Xóa tất cả thẻ:

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 2 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ thẻ từ đã đăng ký trước đó bị xóa hết.

6. Reset khóa

B1:  Nhấn giữ REG 5s

B2: Nhập dãy số reset: 4560852580, nhấn *

Lưu ý: Sau khi thực hiện lệnh này, toàn bộ dữ liệu đăng ký lên khóa trước đó sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn và mã số sử dụng quay về mặc định là 1234.