Hotline

0972.950.650 - 0969.768.754

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas S8


Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas S8

Khóa cửa điện tử Kaadas S8 là model mới nhất có công nghệ hiện đại của Kaadas. Thiết bị đa dạng chức năng mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, mã số, chìa cơ, smartphone thông qua bluetooth. Cách cài đặt và sử dụng khóa cũng vô cùng đơn giản.

Các bước cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas S8

1. Lưu ý trước khi sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas S8

+ Mật khẩu mở khóa điện tử Kaadas S8 cần được giữ bí mật

+ Không sử dụng các loại hóa chất, nước để vệ sinh khóa

2. Cách đăng ký mã số chủ cho khóa điện tử Kaadas S8

2.1 Đăng ký mã số chủ

Mã số chủ mặc định ban đầu của khóa cửa điện tử Kaadas S8 là “ 12345678”

Cách đăng ký như sau

Chạm tay vào màn hình khóa cửa Kaadas S8 – > Bàn phím sáng – > Nhấn phím  “**” -> Nhập mã số chủ mặc định – > nhấn “#” – > Phím “1” – > Nhấn phím “9” – >Nhập vào mã số chủ mới ( Độ dài bao gồm 6-12 ký tự số)- > Nhập lại mã số chủ mới vừa cài đặt  -> Nhấn  “#” Kết thúc – > Nhấn phím  “ * ” thoát chế độ đăng ký.

Cách sửa mã số chủ

Chạm tay vào màn hình cảm ứng của khóa Kaadas S8  – > Bàn phím sáng – > Nhấn phím “**” -> Nhấn mã số chủ đang dùng – > nhấn  “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “9” – >Nhấn phím “#” – > Nhập lại mã số mới – > Nhấn phím “#” để hoàn thành.

2.2 Đăng ký mã số thành viên

Chạm tay vào màn hình cảm ứng – > Bàn phím khóa sáng – > Nhấn “**” -> Nhập mã số chủ đang dùng – > phím “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “1” – >Nhập mã số ID của người dùng ( 00 – 04 ) – > Nhấn tiếp phím  “#” -> Nhập vào mã số cần cài đặt  -> Nhập lại mã số lần nữa -> Nhấn “#” (Kết thúc) – > Nhấn “ * ” giúp thoát chế độ đăng ký

– Mã số thành viên của khóa Kaadas S8 gồm 3 loại mã số ID người dùng từ 00 – 09:

00 – 04: Là các ID thành viên mở cửa nhiều lần.

05 – 08 : Là các ID thành viên chỉ mở được một lần.

09 : Là ID khẩn cấp trong tình huống có đe dọa sẽ gửi tín hiệu báo động cho người dùng khác.

Lưu ý là khi cài đặt khóa cửa điện tử Kaadas S8 thì mỗi mã số thành viên chỉ cài được một mã số mã PIN.

3. Cách đăng ký vân tay cho khóa cửa vân tay Kaadas

Khóa cửa thông minh Kaadas S8 lưu trữ tối đa 100 vân tay, có thể đăng ký vân tay nhanh chóng hơn với các mã số ID người dùng 00-99.

Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn phím “**” -> Nhập mã số chủ của bạn – > nhấn phím “#” – > Nhấn “1” – > Nhấn phím “2” – >Nhập tiếp vào mã ID người dùng – > Nhấn phím “# ” -> Đặt ngón tay cần cài đặt lên đầu đọc vân tay 2 lần -> nhấn “#” để kết thúc) – > Nhấn “ * ” để thoát chế độ đăng ký.

4. Đăng ký thẻ từ

Chạm tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn phím  “**” -> Nhấn mã số chủ sở hữu – > nhấn “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “3” – >Nhập mã ID của người dùng ( 00 – 99 ) – > Nhấn nút “# ” -> Đặt thẻ từ cần cài đặt vào ô “Card” trên màn hình – > Nhấn “#” (Kết thúc) – > Nhấn “ * ” để thoát chế độ đăng ký

5. Cài đặt chế độ đóng mở

5.1. Chế độ đóng mở riêng biệt : Mã số, Thẻ, Vân tay.

Đặt tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn phím  “**” -> Nhập mã số chủ đang dùng – >nhấn “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “7” – >Nhấn phím “1” – > Nhấn nút “#

5.2 Chế độ đóng mở 2 lớp : Mã số + Thẻ, Vân tay +Thẻ, Mã số + Vân tay

Đặt tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn phím “**” -> Nhập mã số chủ đang dùng – > nhấn “#” – > Nhấn phím “1” – > Nhấn phím “7” – >Nhấn phím “2” – > Nhấn nút “#

6. Cài đặt hệ thống

6.1 Cài đặt giờ

Đặ tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn phím “**” -> Nhập mã số chủ đang dùng – > nhấn phím “#” – > Nhấn phím “2” – > Nhấn phím “1” – >Cài đặt thời gian – > Nhấn phím “#” để kết thúc

6.2 Cài đặt ngày tháng

Đặt tay vào màn hình – > Bàn phím sáng – > Nhấn phím “**” -> Nhập mã số chủ đang dùng – > “#” – > Nhấn phím “2” – > Nhấn phím “2” – >Cài đặt ngày tháng – > Nhấn phím “#” để kết thúc

Tin tức khác


Ngày nay các dòng khóa thông minh đang là giải pháp thay thế tốt nhất cho các loại khóa cơ…
Khóa thông minh Solity GM-100BK là dòng sản phẩm mới của thương hiệu khóa hàng đầu thế giới Solity. Để…