Hotline

0972.950.650 - 0969.768.754

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas L7


Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas L7

Khóa cửa điện tử Kaadas L7 được thiết kế siêu nhỏ gọn, tinh tế, sang trọng phù hợp với không gian sống hiện đại, nội thất tối giản. Thiết bị mở khóa bằng 5 tính năng: vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ và kết nối với điện thoại qua bluetooth (tùy chọn).

Các bước cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas L7

A. Cài đặt

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 12345678)

1. Cài đặt mã số mở cửa

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [1] – [Chọn số ID] – [#] – [mã số mới] – [#] – [Nhập lại mã số mới] – [#] – [*] – [*].

Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 04.

          – Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 chữ số.

2. Cài đặt mã số khách dùng 1 lần

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [1] – [Chọn số ID] – [#] – [mã số mới] – [#] – [Nhập lại mã       số mới] – [#] – [*] – [*].

Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 05 đến 08.

           – Mã số này sau khi dùng sẽ tự động biến mất.

3. Cài đặt vân tay

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [2] – [Chọn số ID] – [#] – [Đặt vân tay] 8 lần – [*] – [*].

Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 94

4. Cài đặt thẻ từ

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [3] – [Chọn số ID] – [#] – [Đặt thẻ] – [*] – [*].

Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 99

5. Thay đổi mã số chủ

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [9] – [mã số chủ mới] – [#] – [Nhập lại mã số chủ mới] – [#] – [*] – [*].

Lưu ý: – ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,…

          – Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 chữ số.

II. Xóa tính năng

1. Xóa mã số mở cửa

 – Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [4] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [*] – [*].

 – Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [4] – [2] – [*] – [*].

2. Xóa vân tay

 – Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [5] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [*] – [*].

 – Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [5] – [2] – [*] – [*].

3. Xóa thẻ từ

 – Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [6] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [*] – [*].

 – Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [6] – [2] – [*] – [*].

III. Chuyển chế độ

1. Chế độ thường (mở cửa bằng 1 tính năng)

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [7] – [1] – [*] – [*].

2. Chế độ nâng cao (mở cửa bằng đồng thời 2 tính năng)

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [7] – [2] – [*] – [*].

IV. Tính năng khác

1. Bật giọng nói hướng dẫn

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [2] – [1] – [1] – [*] – [*].

2. Tắt giọng nói hướng dẫn

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [2] – [1] – [2] – [*] – [*].

B. Sử dụng

1. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

2. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: Đặt vân tay lên điểm quét, có thông báo mở khóa thành công

3. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc.

4. Mở cửa từ bên trong: Mở chốt khóa bằng cách gạt tay cầm.

5. Khóa trái bên trong: Gạt phím sang màu đỏ