Hotline

0972.950.650 - 0969.768.754

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas 5155


Hướng dẫn sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas 5155

Khóa cửa điện tử Kaadas 5155 đang là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất của thương hiệu Kaadas. Với kích thước nhỏ gọn nhưng đầy đủ các tính năng bảo mật hiện đại, vân tay, thẻ từ, mã số, Bluetooth (chức năng tùy chọn thêm), chìa khóa cơ khẩn cấp sẽ giúp cánh cửa ngôi nhà luôn được bảo vệ.

Các bước cài đặt và sử dụng khóa cửa điện tử Kaadas 5155

A. Cài đặt

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 12345678)

1. Cài đặt mã số mở cửa

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [1] – [Chọn số ID] – [#] – [mã số mới] – [#] – [Nhập lại mã số mới] – [#] – [*] – [*].

Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 04.

          – Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 chữ số.

2. Cài đặt mã số khách dùng 1 lần

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [1] – [Chọn số ID] – [#] – [mã số mới] – [#] – [Nhập lại mã       số mới] – [#] – [*] – [*].

Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 05 đến 08.

            – Mã số này sau khi dùng sẽ tự động biến mất.

3. Cài đặt vân tay

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [2] – [Chọn số ID] – [#] – [Đặt vân tay] 8 lần – [*] – [*].

Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 94

4. Cài đặt thẻ từ

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [3] – [Chọn số ID] – [#] – [Đặt thẻ] – [*] – [*].

Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 99

5. Thay đổi mã số chủ

Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [9] – [mã số chủ mới] – [#] – [Nhập lại mã số chủ mới] – [#] – [*] – [*].

Lưu ý: ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,…

            – Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 chữ số.

II. Xóa tính năng

1. Xóa mã số mở cửa

 – Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [4] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [*] – [*].

 – Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [4] – [2] – [*] – [*].

2. Xóa vân tay

 – Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [5] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [*] – [*].

 – Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [5] – [2] – [*] – [*].

3. Xóa thẻ từ

 – Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [6] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] – [#] – [*] – [*].

 – Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [6] – [2] – [*] – [*].

B. Sử dụng

1. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

2. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: Đặt vân tay lên điểm quét, có thông báo mở khóa thành công

3. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc.

4. Mở cửa từ bên trong: Mở chốt khóa bằng cách gạt tay cầm.

5. Khóa trái bên trong: Gạt phím sang màu đỏ