Hotline

0972.950.650 - 0969.768.754

Xây dựng hệ thống

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vượt trội dựa trên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn với chính phủ và các cơ quan công của Hàn Quốc thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên gia đầu ngành của chúng tôi.

Xây dựng hệ thống


Chúng tôi không chỉ cung cấp các hệ thống thông tin lớn cho các tổ chức công cộng đáp ứng Chính phủ 3.0 liên tục được chính phủ khuyến khích mà còn xây dựng một hệ thống tích hợp tối ưu hóa cho từng môi trường của khách hàng bằng cách kết hợp các hệ thống thông tin, trang web và dịch vụ di động trong lĩnh vực tài chính , kinh tế, phân phối, hậu cần và kinh doanh nội dung thông qua các dịch vụ SI tùy chỉnh của chúng tôi bao gồm tư vấn, lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, xây dựng, quản lý và bảo trì.

Xem thêm